Cảnh báo "sốc" về dư thừa công suất vận tải biển quy mô lớn

Cảnh báo "sốc" về dư thừa công suất vận tải biển quy mô lớn

Những tập đoàn lớn đã sử dụng lợi nhuận kỷ lục (trong giai đoạn Covid-19) để phát triển thêm tàu container, khiến công suất của các tàu mới được đặt đóng đã tăng khá cao so với năng lực vận tải biển hiện tại.

Vận tải