Các hãng hàng không sẽ phải báo cáo lượng phát thải CO2

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 02/10/2020 05:08

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư Quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng.

photo1587271218170-1587271218298355469936-15872738
Ảnh minh họa

Thứ trưởng Lê Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BGTVT ngày 28/9/2020 Quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thu thập, báo cáo nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam.

Thông tư này cũng áp dụng đối với tàu bay hoạt động công vụ, bao gồm tàu bay chuyên cơ được sử dụng hoàn toàn riêng biệt, tàu bay quân sự, tàu bay chuyên dụng của lực lượng hải quan, công an; miễn trừ đối với chuyến bay nhân đạo, y tế, chữa cháy và chuyến bay ngay trước hoặc sau liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các chuyến bay này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận