Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý khai thác công trình giao thông đường bộ

Diễn đàn khoa học 28/10/2020 11:00

Công trình GTĐB khi đưa vào khai thác sử dụng sẽ bắt đầu suy giảm chất lượng phục vụ vì những tác động của phương tiện giao thông và các nhân tố thiên nhiên gây ra.


 

TS. TRẦN TRUNG KIÊN - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

 

 

Công trình giao thông đường bộ khi đưa vào khai thác sử dụng sẽ bắt đầu suy giảm chất lượng phục vụ vì những tác động của phương tiện giao thông và các nhân tố thiên nhiên gây ra. Sự xuống cấp này tăng theo thời gian, nếu không có phương pháp quản lý thích hợp thì thời gian sử dụng càng dài chất lượng công trình ngày càng giảm sút. Để công trình luôn duy trì được trạng thái khai thác an toàn và đảm bảo tuổi thọ theo tiêu chuẩn thiết kế thì việc thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý khai thác, trong đó có công tác bảo trì là yêu cầu bắt buộc và cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả công tác quản lý khai thác công trình giao thông (QLKT CTGT) đường bộ phụ thuộc vào nhiều nhân tố, có cả nhân tố khách quan lẫn nhân tố chủ quan với các mức độ ảnh hưởng khác nhau. Bài báo đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đó giúp cho các đơn vị quản lý đường bộ có phương pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLKT CTGT đường bộ. 

Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận