“Giải mã” cách đặt tên xe Peugeot

“Giải mã” cách đặt tên xe Peugeot

Bạn có biết những cái tên như 3008, 5008 được đặt theo quy tắc nào? Vì sao chúng có tên như vậy?

Đánh giá