Cách nào quản hiểu quả bãi chứa container tại bến cảng container?

Diễn đàn khoa học 06/05/2021 10:01

Trước sự tắc nghẽn phát sinh từ cầu tàu sang bãi chứa container, ảnh hưởng đến thời gian quay vòng của tàu và thời gian lưu thông hàng hóa. Cùng đó, cảng cũng phát sinh các lãng phí làm giảm hiệu quả khai thác. Do đó, bài toán đặt ra cho các bến cảng container cần tìm cách giải quyết bất cập này


 

PGS. TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Trường Đại học Giao thông vận tải

261nguyen thi phuong
 

 

TÓM TẮT: Trước đòi hỏi của quản lý dịch vụ logistics, container cần được phục vụ nhanh chóng với sự hao phí nguồn lực ngày càng tiết kiệm ở tất cả các công đoạn của qui trình phục vụ, bao gồm mắt xích tại các bến cảng container. Đối với bến container, ngày nay khoa học công nghệ phát triển, các thiết bị xếp dỡ tại cầu tàu đã được thay thế bởi các loại hiện đại, đáp ứng phục vụ luồng tàu và container qua các cảng ngày càng lớn. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến bất cập, sự tắc nghẽn phát sinh trong quá trình khai thác đã chuyển dịch từ phía cầu tàu sang phía bãi chứa container, làm ảnh hưởng đến thời gian quay vòng của tàu, đến thời gian lưu thông của dòng hàng hóa. Bên cạnh đó, bản thân cảng cũng phát sinh các lãng phí làm giảm hiệu quả khai thác. Do đó, bài toán đặt ra cho các bến cảng container cần tìm cách giải quyết bất cập này. Bài báo nghiên cứu việc quản lý bãi container bao gồm các vấn đề liên quan đến quản lý trang thiết bị xếp dỡ, các phương tiện vận chuyển tại bãi và quản lý dung lượng bãi chứa container. Qua bài báo cho thấy cơ sở khoa học để quản lý và khai thác bãi container một cách hiệu quả.
TỪ KHÓA: Bến container, bãi chứa container, thiết bị xếp dỡ, thiết bị vận chuyển.
ABSTRACT: On demand of logistics service management, containers must be served fast and economically on all parts of their process including container terminal link. Contemporary advanced technology has replaced handling equipment in quay side with modern ones, which meets growing demand for flow of ships and containers coming to the container terminal. However, some problems have arisen including moving the bottleneck of container terminal operation from quay side to the storage yard side. This congestion has influenced the turnaround of ships as well as container flow time. In addition, container terminal’s resources have been wasted leading to reduced operation performance. Therefore, solution to this problem needs to be found. This research article of yard management including yard crane, yard vehicle and yard space management shows theories of efficient container yard management and operation.
KEYWORDS:Container terminal, container yard, handling equipment, vehicle equipment.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận