Cách nào quản hiểu quả bãi chứa container tại bến cảng container?

Cách nào quản hiểu quả bãi chứa container tại bến cảng container?

Trước sự tắc nghẽn phát sinh từ cầu tàu sang bãi chứa container, ảnh hưởng đến thời gian quay vòng của tàu và thời gian lưu thông hàng hóa. Cùng đó, cảng cũng phát sinh các lãng phí làm giảm hiệu quả khai thác. Do đó, bài toán đặt ra cho các bến cảng container cần tìm cách giải quyết bất cập này

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu thực trạng quản lý khai thác thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần nhà nước

Nghiên cứu thực trạng quản lý khai thác thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần nhà nước

Bài báo phân tích thực trạng quản lý khai thác thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần của Nhà nước trên cơ sở các số liệu sơ cấp thông qua khảo sát 15 cảng container.

Diễn đàn khoa học