“Trung tâm đầu não” của Samsung cải tổ lớn sau bê bối tham nhũng

“Trung tâm đầu não” của Samsung cải tổ lớn sau bê bối tham nhũng

Theo Reuters, Samsung đang tìm cách giải tán văn phòng chiến lược doanh nghiệp của mình sau khi cuộc điều tra truy tố đặc biệt kết thúc.

Doanh nhân