Vốn cho 3 dự án cao tốc: 8 địa phương nhận chỉ đạo "nóng"

Vốn cho 3 dự án cao tốc: 8 địa phương nhận chỉ đạo "nóng"

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 8 địa phương tổ chức họp Hội đồng nhân dân, xem xét thông qua số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đường bộ