Hệ số mất thể tích gây ra do thi công đường hầm bằng công nghệ TBM cân bằng áp lực đất, kết quả quan trắc và phân tích số bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Hệ số mất thể tích gây ra do thi công đường hầm bằng công nghệ TBM cân bằng áp lực đất, kết quả quan trắc và phân tích số bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Trong quá trình đào hầm trong khu vực đô thị bằng tổ hợp khiên đào hầm TBM, hiện tượng lún bề mặt phải được kiểm soát bằng cách duy trì áp lực trên mặt gương đào và áp lực cũng như phương pháp bơm vữa sau khiên phù hợp nhằm giảm thiểu mất thể tích (volume loss) gây ra chủ yếu do quá trình vận hành máy đào và lắp ráp vỏ hầm bên trong khiên đào. Tuy nhiên, đây là một bài toán tương tác phức tạp trong không gian ba chiều mà dường như chỉ có thể được giải quyết bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Bài báo trình bày một nghiên cứu bằng phương pháp số với mô hình phần tử hữu hạn được đơn giản hóa trong không gian hai chiều nhằm phân tích ảnh hưởng của áp lực thành bên của khiên đào TBM đến hệ số mất thể tích và máng lún bề mặt. Mô hình phần tử hữu hạn được áp dụng cho mặt cắt ngang điển hình của tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích sau đó được đối chiếu với các số liệu quan trắc thu được trong quá trình thi công. Các phân tích bằng mô hình đơn giản hóa cho phép hiểu sâu hơn về sự

Diễn đàn khoa học