Cảng vụ ĐTNĐ KVI:Siết chặt quản lý cảng bến và phương tiện thủy nội địa

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 25/06/2018 09:14

Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I (ĐTNĐ KVI) đã xây dựng kế hoạch nhằm siết chặt công tác quản lý cảng, bến và phương tiện thủy nội địa trên địa bàn TP. Hải Phòng.

 

3

Phương tiện tuần tra, kiểm soát của Cảng vụ ĐTNĐ KVI

Kế hoạch được triển khai nhằm thực hiện nhiệm vụ chính quy toàn bộ công tác quản lý ATGT ĐTNĐ trên phạm vi địa bàn trách nhiệm được giao quản lý của Cảng vụ tại 3 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, tiến tới áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác quản lý cảng, bến và phương tiện thủy.

Ông Đặng Xuân Thủy - Phó Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ KVI cho biết, kế hoạch sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của phương tiện thủy về: Thủ tục vào - rời cảng, bến; thiếu giấy phép rời cảng, bến cuối cùng; chở hàng vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn; thiếu bằng hoặc chứng nhận khả năng chuyên môn; chở hàng hóa thiếu thủ tục về hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa..

1

Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ KVI (người bên trái) trao đổi với chủ phương tiện tại buổi tuyên truyền, phát áo phao

Cùng với đó, lực lượng Cảng vụ sẽ tập trung xử lý, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý phương tiện thủy tại các bến lẻ thuộc địa bàn trách nhiệm được giao. Kế hoạch này cũng là hành động thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về ATGT ĐTNĐ của chủ cảng, bến, thuyền viên, chủ phương tiện thủy. Mặt khác, Cảng vụ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, cảng vụ viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Theo nội dung kế hoạch, Cảng vụ ĐTNĐ KVI sẽ tổ chức cho các chủ cảng, bến thủy nội địa, chủ phương tiện ký cam kết khai thác hoạt động cảng, bến thủy nội địa và khai thác phương tiện thủy nội địa an toàn, hiệu quả và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giao thông ĐTNĐ, đặc biệt là chấp hành các thủ tục vào, rời cảng.

2
Cảng vụ viên kiểm tra điều kiện an toàn trên phương tiện

Về công tác quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa, lực lượng Cảng vụ sẽ tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn cảng, bến như: Hệ thống báo hiệu; kết cấu cầu bến, cảng; kè chắn sạt lở; đệm va, cọc bích...; xử lý vi phạm các chủ bến bốc xếp hàng hóa cho phương tiện khi phương tiện thủy chưa hoàn thành thủ tục vào, rời cảng, bến theo quy định…

“Lực lượng Cảng vụ kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm các khu vực cảng, bến chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật ĐTNĐ trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành thủ tục vào, rời cảng, bến của phương tiện thủy; kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện thủy vi phạm về thủ tục vào, rời cảng, bến theo quy định”, ông Thủy nhấn mạnh.

Đặc biệt, Cảng vụ ĐTNĐ KVI sẽ hướng dẫn các chủ bến hoạt động không phép các thủ tục để xin cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng liên quan xử lý các bến hoạt động trái phép.

Ngoài ra, lực lượng Cảng vụ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng để triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý cảng, bến và phương tiện thủy vi phạm, giải quyết những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự tại cảng, bến khi cần thiết.

Cũng theo Phó Giám đốc Đặng Xuân Thủy, Cảng vụ ĐTNĐ KVI bố trí 6 văn phòng các tổ cảng vụ tại những vị trí phù hợp để người điều khiển phương tiện lên văn phòng làm thủ tục vào, rời cảng, bến được thuận tiện. Cảng vụ cũng huy động toàn bộ cán bộ, cảng vụ viên và điều động các phương tiện phục vụ công tác để tăng cường triển khai tích cực kế hoạch chuyên đề Kế hoạch được triển khai nhằm thực hiện nhiệm vụ chính quy toàn bộ công tác quản lý ATGT ĐTNĐ trên phạm vi địa bàn trách nhiệm được giao quản lý của Cảng vụ tại 3 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, tiến tới áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác quản lý cảng, bến và phương tiện thủy.

Ông Đặng Xuân Thủy - Phó Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ KVI cho biết, kế hoạch sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của phương tiện thủy về: Thủ tục vào - rời cảng, bến; thiếu giấy phép rời cảng, bến cuối cùng; chở hàng vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn; thiếu bằng hoặc chứng nhận khả năng chuyên môn; chở hàng hóa thiếu thủ tục về hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa...

Cùng với đó, lực lượng Cảng vụ sẽ tập trung xử lý, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý phương tiện thủy tại các bến lẻ thuộc địa bàn trách nhiệm được giao. Kế hoạch này cũng là hành động thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về ATGT ĐTNĐ của chủ cảng, bến, thuyền viên, chủ phương tiện thủy. Mặt khác, Cảng vụ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, cảng vụ viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Theo nội dung kế hoạch, Cảng vụ ĐTNĐ KVI sẽ tổ chức cho các chủ cảng, bến thủy nội địa, chủ phương tiện ký cam kết khai thác hoạt động cảng, bến thủy nội địa và khai thác phương tiện thủy nội địa an toàn, hiệu quả và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giao thông ĐTNĐ, đặc biệt là chấp hành các thủ tục vào, rời cảng.

Về công tác quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa, lực lượng Cảng vụ sẽ tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn cảng, bến như: Hệ thống báo hiệu; kết cấu cầu bến, cảng; kè chắn sạt lở; đệm va, cọc bích...; xử lý vi phạm các chủ bến bốc xếp hàng hóa cho phương tiện khi phương tiện thủy chưa hoàn thành thủ tục vào, rời cảng, bến theo quy định…

“Lực lượng Cảng vụ kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm các khu vực cảng, bến chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật ĐTNĐ trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành thủ tục vào, rời cảng, bến của phương tiện thủy; kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện thủy vi phạm về thủ tục vào, rời cảng, bến theo quy định”, ông Thủy nhấn mạnh.

Đặc biệt, Cảng vụ ĐTNĐ KVI sẽ hướng dẫn các chủ bến hoạt động không phép các thủ tục để xin cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng liên quan xử lý các bến hoạt động trái phép.

Ngoài ra, lực lượng Cảng vụ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng để triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý cảng, bến và phương tiện thủy vi phạm, giải quyết những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự tại cảng, bến khi cần thiết.

Cũng theo Phó Giám đốc Đặng Xuân Thủy, Cảng vụ ĐTNĐ KVI bố trí 6 văn phòng các tổ cảng vụ tại những vị trí phù hợp để người điều khiển phương tiện lên văn phòng làm thủ tục vào, rời cảng, bến được thuận tiện. Cảng vụ cũng huy động toàn bộ cán bộ, cảng vụ viên và điều động các phương tiện phục vụ công tác để tăng cường triển khai tích cực kế hoạch chuyên đề.

Ý kiến của bạn

Bình luận