Cứu 10 người đang trôi dạt trên vùng biển Hải Phòng

Cứu 10 người đang trôi dạt trên vùng biển Hải Phòng

Lực lượng cứu nạn đã kịp thời cứu vớt được 08 thuyền viên và 02 hành khách đang trôi dạt trên các phao bè, sau khi tàu bị chìm.

Xây dựng cảng vụ hàng hải điện tử nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành Hàng hải

Xây dựng cảng vụ hàng hải điện tử nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành Hàng hải

Chính phủ điện tử nói chung, chính quyền điện tử nói riêng đã đạt được kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.