Đề xuất sớm đầu tư cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, Bộ GTVT nói gì?

Đề xuất sớm đầu tư cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, Bộ GTVT nói gì?

Theo Bộ GTVT, cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển KT - XH tỉnh Bắc Kạn, việc sớm đầu tư dự án này là cần thiết.

Đường bộ