Cao tốc Bắc-Nam từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh rút ngắn tiến độ thế nào?

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 01/04/2022 16:04

Các đoạn Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt đã lập lại tiến độ theo hướng rút ngắn.


Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng giao thông (QLXD&CLCTGT) vừa thông tin về kết quả rà soát rút ngắn tiến độ xây dựng cao tốc Bắc - Nam phái Đông từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT.

Đoạn Mai Sơn – QL45 từ Ninh Bình đến Thanh Hóa khởi công từ tháng 9/2020, kế hoạch hoàn thành vào tháng 12/2022.

Đoạn Mai Sơn – QL45 từ Ninh Bình đến Thanh Hóa khởi công từ tháng 9/2020, kế hoạch hoàn thành vào tháng 12/2022.

Đoạn Mai Sơn - QL45: Sẽ tổ chức lại giải pháp thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2022 đối với 41,27km trên tổng số 63,37km.

Theo báo cáo của Ban QLDA Thăng Long (đại diện chủ đầu tư), đối với 22,1km còn lại, phải xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm, giếng cát, theo thiết kế kỹ thuật, thời gian chờ gia tải từ 180 ngày đến 300 ngày, dự kiến đến cuối tháng 10/2022 mới được dỡ tải để thi công móng mặt đường, việc rút ngắn tiến độ rất khó khăn do tốc độ đắp bị khống chế.

 

Đoạn QL45 - Nghi Sơn đi qua tỉnh Thanh Hóa khởi công ngày 1/7/2021, kế hoạch hoàn thành các gói thầu và dự án vào tháng 8/2023.

Đoạn QL45 - Nghi Sơn đi qua tỉnh Thanh Hóa khởi công ngày 1/7/2021, kế hoạch hoàn thành các gói thầu và dự án vào tháng 8/2023.

Đoạn QL45 - Nghi Sơn: Ban QLDA 2 (đại diện chủ đầu tư) đã báo cáo Bộ GTVT về việc dự án đã rút ngắn tiến độ  4 tháng so với kế hoạch  ban đầu. Hiện nay, đối với 29,68km trên tổng số 43,28km sẽ tổ chức lại giải pháp thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5/2023.

Theo Cục QLXD&CLCTGT, 6,8km trên 7,8km thuộc gói thầu XL2 phải xử nền đất yếu bằng bấc thấm, giếng cát với thời gian gia tải 210 ngày đến 235 ngày, chỉ có thể phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 1,5 tháng đến 2 tháng, tuy nhiên còn phụ thuộc kết quả quan trắc lún thực tế. Cùng với đó, 6,8km trên 10,6km thuộc gói thầu XL1 phải xử nền đất yếu bằng bấc thấm, giếng cát với thời gian gia tải 255 ngày, việc điều chỉnh biện pháp thi công để phấn đấu rút ngắn tiến độ rất khó khăn.

Đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu từ Thanh Hóa đến Nghệ An khởi công ngày 02/7/2021, kế hoạch hoàn thành các gói thầu và dự án vào tháng 7/2023.

Đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu từ Thanh Hóa đến Nghệ An khởi công ngày 02/7/2021, kế hoạch hoàn thành các gói thầu và dự án vào tháng 7/2023.

Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu: Rút ngắn tiến độ 5 tháng so với kế hoạch ban đầu. Theo báo cáo của Ban QLDA 6 (đại diện chủ đầu tư), dự án sẽ phấn đấu rút ngắn tiến độ 3 tháng đối với 25km trên 50km do không còn hạng mục xử lý đất yếu thuộc 2 gói thấu XL01 và XL02.

Đối với 25/50km còn lại thuộc gói thầu XL03 và XL04, do phải xử lý đất yếu khoảng 9,58km nằm rải rác trên tuyến với thời gian thi công đắp và chờ gia tải từ 9-14 tháng nên việc điều chỉnh biện pháp thi công để phấn đấu rút ngắn tiến độ rất khó khăn.

“Bộ GTVT đã yêu cầu Ban QLDA6 tiếp tục kiểm tra, rà soát, chỉ đạo nhà thầu thi công các gói thầu XL03 và XL04, điều chỉnh giải pháp thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ ít nhất 3 tháng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các đoạn tuyến không thuộc khu vực xử lý nền đất yếu”, Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

 

Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt từ Nghệ An đến Hà Tĩnh khởi công từ ngày 22/5/2021, kế hoạch hoàn thành vào tháng 5/2024.

Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt từ Nghệ An đến Hà Tĩnh khởi công từ ngày 22/5/2021, kế hoạch hoàn thành vào tháng 5/2024.

Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: Qua rà soát, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cho biết, tiến độ tổng thể của dự án phục thuộc vào tiến độ thi công các hạng mục là điểm găng của dự án. Theo tình hình thực tế, không thể rút ngắn tiến độ của dự án.

Tại buổi kiểm tra hiện trường và họp kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Dự án ngày 13/3/2022, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và Ban QLDA 6 tiếp tục rà soát, rút ngắn tiến độ Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bình luận