Cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt tăng tốc thi công sau khi thông vốn tín dụng

Đầu tư - Hạ tầng 23/02/2022 10:54

Trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đầu tư theo hình thức PPP, sau khi ký được hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng hôm 12/2/2022, hiện nay, nhà đầu tư dự án đang chỉ đạo các nhà thầu tăng cường các mũi để tổ chức thi công gấp rút trên toàn tuyến


Ý kiến của bạn

Bình luận