Cao tốc lưu lượng lớn nhất Việt Nam bắt đầu thu phí không dừng

Cao tốc lưu lượng lớn nhất Việt Nam bắt đầu thu phí không dừng

Tasco đã hoàn thành hệ thống ETC tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vượt tiến độ so với cam kết với Chính phủ.

Đường bộ