Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc: Cần sớm gỡ vướng cơ chế vốn để khởi công

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc: Cần sớm gỡ vướng cơ chế vốn để khởi công

Tập đoàn Đèo Cả sẽ chủ động thu xếp phần vốn chủ sở hữu 1.605 tỷ đồng, cần thiết sẽ điều chỉnh liên danh nhà đầu tư trong bước đấu thầu thực hiện dự án.

Đường bộ