Cuối 2019 cấp đổi bằng lái, đấu giá biển số xe qua mạng

Cuối 2019 cấp đổi bằng lái, đấu giá biển số xe qua mạng

Quý 4 năm nay, thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, sẽ thực hiện ngay việc kết nối dịch vụ công từ trung ương xuống địa phương để thực hiện cấp đổi bằng lái xe, đấu giá biển số xe.

Giao thông 24h