Khách tố bị đánh gãy xương sườn vì 4.000 đồng vé qua cầu phao

Khách tố bị đánh gãy xương sườn vì 4.000 đồng vé qua cầu phao

Nhân viên phục vụ tại cầu lao vào giật kính, bóp cổ, đấm đá khiến gãy xương sườn vì đã thắc mắc việc không được giao vé khi trả tiền.

Ý kiến