Cầu bất ngờ sụt lún ở Quảng Nam: Làm đường tạm, chờ xây cầu mới

Cầu bất ngờ sụt lún ở Quảng Nam: Làm đường tạm, chờ xây cầu mới

Do cầu Quyết Thắng (huyện Đông Giang, Quảng Nam) xây dựng đã lâu, nay hư hỏng có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nên không thể khắc phục. Trước mắt, tỉnh Quảng Nam sẽ xây dựng một đường tạm, ngầm tạm qua sông Vầu để người dân đi lại.

Giao thông 24h