Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng tránh sự tích tụ cây trôi ở khu vực cầu

Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng tránh sự tích tụ cây trôi ở khu vực cầu

Ở miền núi và trung du của Việt Nam, vào mùa lũ, sự tích tụ cây trôi (cây gỗ, tre, nứa) ở khu vực cầu là một vấn đề phổ biến. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến chế độ thủy lực của dòng chảy qua cầu, có thể làm tăng nguy cơ ngập lụt, xói dưới cầu, thậm chí là sập cầu.

Diễn đàn khoa học