Honda CB650 độ phong cách Broad Track Old Schools “cực chất” tại Hà Nội

Honda CB650 độ phong cách Broad Track Old Schools “cực chất” tại Hà Nội

Qua tay thợ độ Việt, chiếc Honda CB650 nguyên bản biến hình thành một mẫu CB650 Broad Track “cực chất” và không đụng hàng.

Văn hóa