CCHC Cục Đăng kiểm Việt Nam: Công khai, chủ động là yếu tố then chốt

Tác giả: TRẦN KIM

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 28/05/2016 05:52

Những tháng đầu năm 2016, với sự chỉ đạo sát sao của Bộ GTVT, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và quyết tâm của toàn thể cán bộ, CNV toàn Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN), công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Cục ĐKVN tiến hành quyết liệt trong tất cả các lĩnh vực. Các TTHC được rà soát, sửa đổi, niêm yết, công khai và thực hiện đúng tại các đơn vị trên toàn quốc, đặc biệt là việc giải quyết TTHC tại các đơn vị đăng kiểm liên tục được cải tiến. Việc loại bỏ nhiều thủ tục rườm rà đã bớt được khâu trung gian và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Trần Kỳ Hình - Cục trưởng Cục ĐKVN cho biết, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, những tháng đầu năm 2016, với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Cục, công tác cải cách TTHC được Cục ĐKVN tiến hành quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực. “Cục đã tham gia xây dựng 2 nghị định, 8 thông tư; lập kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho các phòng, lãnh đạo Cục phụ trách từng văn bản; thực hiện công tác rà soát, kiểm tra, xử lý, hệ thống hóa văn bản QPPL; rà soát, đề xuất, đơn giản hóa 68 TTHC theo các Thông tư mới được ban hành và phù hợp với Luật ban hành văn bản QPPL số 80/2015/QH13, năm 2015; đề nghị Bộ GTVT công bố lại trên cơ sở dữ liệu Quốc gia các TTHC; kiểm tra việc niêm yết công khai TTHC, tổng hợp báo cáo Bộ GTVT kết giải quyết TTHC vào 2 thời điểm trước ngày 20/5 và 20/11/2016; đổi mới cách thức lấy ý kiến phản ánh của khách hàng về giải quyết TTHC tại các đơn vị đăng kiểm; thông báo các điển hình tốt và xấu trên phạm vi toàn quốc”, ông Trần Kỳ Hình chia sẻ.

Dang kiem VN

Cùng với đó, công tác cải cách bộ máy hành chính thực hiện luân chuyển cán bộ trong nội bộ Cục cũng được triển khai thực hiện như: Kiện toàn bộ máy tại các đơn vị đăng kiểm trong phạm vi cả nước nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho người dân;rà soát, phân định triệt để thẩm quyền giải quyết công việc giữa văn phòng Cục và các đơn vị đăng kiểm, giữa Trung ương và địa phương để tránh chồng chéo khi thực thi công việc. Tính đến ngày 30/4/2016, Cục ĐKVN đã chuyển giao hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (Trung tâm 15-03D tại Hải Phòng và Trung tâm 81-03D tại Gia Lai) cho tư nhân quản lý, thực hiện kiểm định theo chỉ đạo của Bộ GTVT.Bên cạnh đó, Cục ĐKVN tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thành việc xác định cơ cấu vị trí việc làm theo chỉ đạo của Bộ GTVT; thực hiện đào tạo và đào tạo lại, đánh giá công nhận đăng kiểm viên theo đúng tiêu chuẩn; hoàn thiện quy chế tuyển dụng, quản lý cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ đăng kiểm viên. Cục ĐKVN đã phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ quản lý GTVT mở khóa bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo cấp Phòng theo chương trình chuẩn của Bộ Nội vụ. Khóa đào tạo gồm 50 người là trưởng, phó phòng, ban, trung tâm trực thuộc và cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh trên. Khóa học đã kết thúc và bế giảng ngày 5/5/2016.

Ngay từ đầu năm, Cục ĐKVN đã làm tốt công tác rà soát và ban hành lại các quy chế liên quan đến công tác quản lý tài chính như: Quy chế tổ chức mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của Cục ĐKVN; Quy chế quản lý cấp phát vật tư văn phòng phẩm tại khối cơ quan Cục; Quy chế quản lý cấp phát ấn chỉ của Cục ĐKVN; Quy chế cấp phát, trang bị bảo hộ lao động; Quy chế quản lý công nợ phải thu, phải trả…; sửa đổi Quy chế phân bổ tiền lương trong các đơn vị trực thuộc Cục; Quy chế đánh giá chất lượng lao động; tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo ông Đặng Việt Hà - Phó Cục trưởng Cục ĐKVN, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính nhà nước, Cục ĐKVN đã trang bị hạ tầng về tin học đủ mạnh đểnâng mức dịch vụ công trực tuyến ở nhóm kiểm định phương tiện cơ giới sản xuất, lắp ráp; đưa dữ liệu hồ sơ tàu biển lên mạng phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ và khách hàng.

Năm 2015, Bộ GTVT đã khai trương thực hiện 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đây là các thủ tục về kiểm tra, chứng nhận phương tiện cơ giới đường bộ nhập khẩu trong khuôn khổ Dự án Hải quan một cửa quốc gia do Cục ĐKVN thực hiện. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cục ĐKVN đang tiếp tục làm các thủ tục để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với lĩnh vực Đường sắt và phương tiện cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp. Công tác tuyên truyền về đơn giản hóa TTHC được thực hiện trên trang thông tin điện tử của Cục ĐKVN. Người đề nghị giải quyết TTHC có thể tra cứu thông tin, cách thức thực hiện thủ tục và lấy biểu mẫu, tờ khai miễn phí từ trang thông tin của Cục.

Hiện nay, Cục ĐKVN đang áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO9001:2008. Qua đó, Cục thực hiện niêm yết công khai TTHC và quy trình giải quyết thủ tục là hoạt động bắt buộc được quy định trong hệ thống. Hàng năm, Cục tổ chức đánh giá nội bộ tất cả các đơn vị trực thuộc. Kết quả đánh giá tại các đơn vị đăng kiểm từ đầu năm 2016 cho thấy, việc niêm yết được duy trì tốt, 100% đơn vị đăng kiểm niêm yết TTHC, quy trình đăng kiểm, biểu phí, hướng dẫn người dân, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng nhận phản ánh... Do đó, việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC rất linh hoạt. Đối tượng thực hiện TTHC có thể gửi đề nghị trực tiếp tại đơn vị đăng kiểm và gửi gián tiếp qua email, fax, điện thoại. Thời gian cấp chứng nhận sau khi kiểm tra đạt yêu cầu được quy định rõ ràng. Kết quả có thể trả cho người thực hiện tại cơ quan đăng kiểm hoặc qua hệ thống bưu chính.

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC và quy định hành chính thuộc phạm vi giải quyết tại tất cả các đơn vị đăng kiểm, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 mà Cục ĐKVN đang áp dụng có 2 quy trình quy định về nội dung này là: Quy trình QT81 - 01 - Quy trình giải quyết khiếu nại và Quy trình QT85 - 01 - Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa. Các quy trình này quy định cụ thể việc chủ động lấy ý kiến phản ánh của khách hàng, mở sổ theo dõi và thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa. Kết quả kiểm tra, đánh giá nội bộ cho thấy, mạng lưới đơn vị đăng kiểm trong cả nước đều có phòng tiếp dân và hòm thư tiếp thu ý kiến của đối tượng thực hiện TTHC. Các đơn vị đều lập sổ ghi chép việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị, góp ý của nhân dân. “Năm 2016, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “4 xin - 4 luôn” của Bộ GTVT, Cục ĐKVN duy trì việc khảo sát ý kiến khách hàng qua phiếu để đo sự hài lòng khi thực hiện TTHC tại các đơn vị đăng kiểm. Đây cũng là biện pháp hữu hiệu để tiếp nhận và xử lý các ý kiến từ người dân”, ông Hà chia sẻ.

Về công tác quản lý hành chính, ông Phạm Đình Hồng - Chánh Văn phòng Cục cho biết, Cục ĐKVN đã nâng cấp và đưa vào khai thác các phần mềm quản lý công việc ở mọi lĩnh vực hoạt động. Hiện nay việc tiếp nhận, phân công, xem xét quá trình xử lý văn bản được thực hiện trên phần mềm NET-OFFICE và các phần mềm quản lý hành chính của Bộ GTVT. Các báo cáo định kỳ theo quy định được gửi Bộ thông qua phần mềm như: tKL, tPublic...

Bên cạnh những kết quả tích cực, được xã hội và người dân ghi nhận, Cục trưởng Trần Kỳ Hình chia sẻ, mặc dù công tác cải cách TTHC của Cục đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn có những hạn chế và tiếp tục phải được không ngừng cải cách, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thống tin trong các TTHC.

 Năm 2016, Cục ĐKVN sẽ tiếp tục rà soát văn bản QPPL, đơn giản hóa TTHC, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, cải tiến cách thức lấy ý kiến từ phía người thực hiện TTHC tiếp tục đổi mới cách thức làm việc của cán bộ và các đơn vị đăng kiểm với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Với khí thế mới, công khai hơn, chủ động hơn, công tác cải cách hành chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ đạt được những kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn

Bình luận