Cục Đăng kiểm yêu cầu Honda Việt Nam triệu hồi xe SH

Đánh giá 01/12/2015 06:18

Ngày 30/11, Bộ GTVT đã nhận được Văn bản số 4946/ĐKVN-VAQ về việc xử lý lỗi hệ thống báo động chống trộm của xe HONDA JF422 SH125i và KF143 SH150i

Honda Việt Nam bị yêu cầu triệu hồi xe SH vì lỗi k
Honda Việt Nam bị yêu cầu triệu hồi xe SH vì lỗi kỹ thuật (Ảnh minh họa)

Ngày 24/11/2015 Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhận được văn bản giải trình chi tiết liên quan đến lỗi đã xảy ra đối với hệ thống báo động chống trộm trên xe HONDA JF422 SH125i, KF143 SH150i của Công ty HONDA Việt Nam. Qua quá trình làm việc với đại diện Công ty HONDA Việt Nam về các vấn đề liên quan đến lỗi đã xảy ra với hệ thống báo động chống trộm, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng: Việc hệ thống báo động chống trộm tự hủy sau 10 phút kích hoạt đã hoạt động không đúng theo chức năng thiết kế và công bố của Công ty HONDA Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cục khẳng định lỗi xảy ra liên quan đến hệ thống báo động chống trộm của xe và có thể gây nguy hiểm đến tài sản của người sử dụng xe (mất tài sản) trong một số điều kiện sử dụng nhất định. Lỗi của xe SH đã vi phạm điếm c, Khoản 1, Điều 11, Chương III của Thông tư 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lăp ráp mô tô, xe gắn máy.

Trên cơ sở đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu Công ty HONDA Việt Nam thực hiện chương trình triệu hồi để khắc phục lỗi đã xảy ra liên quan đến hệ thống báo động chống trộm của kiểu loại xe HONDA JF422 SH125i, KF143 SH150i theo đúng các quy định và trình tự nêu tại Chương III của Thông tư 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ý kiến của bạn

Bình luận