Mercedes Việt Nam giảm doanh số vì chậm đăng kiểm GLC

Mercedes Việt Nam giảm doanh số vì chậm đăng kiểm GLC

Doanh số hãng giảm liên tiếp 4 tháng kể từ sau quý II do những thay đổi về quy ước số VIN đối với dòng xe GLC.

Đánh giá