VEC đề nghị sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Bến Lức-Long Thành

VEC đề nghị sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Bến Lức-Long Thành

Trước tháng 6, dự án không hoàn tất giải phóng mặt bằng thì sẽ không kịp hoàn thành vào cuối năm 2020.

Thị trường