Chăm lo bữa ăn ca cho người lao động ngành GTVT

Tác giả: Phan Hà

saosaosaosaosao
Xã hội 13/05/2022 16:00

Theo Công đoàn GTVT Việt Nam, hầu hết các bữa ăn ca tại các công ty, đơn vị trong ngành đều đạt trên 15.000 đồng/người/bữa trở lên.

Chuẩn bị suất ăn trưa cho người lao động. Ảnh minh họa

Chuẩn bị suất ăn trưa cho người lao động. Ảnh minh họa

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm tới bữa ăn ca của người lao động với chất lượng khá tốt, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Bên cạnh đó, công tác đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể về đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động… được các cấp công đoàn ngành GTVT quan tâm, đẩy mạnh.

Ngoài ra, các công đoàn cơ sở tích cực đưa nội dung đảm bảo bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể để tiến tới ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Kết quả, đến nay, 315/330 doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động; giá trị bằng tiền bữa ăn ca của người lao động đạt trên 15.000 đồng/suất, nhiều đơn vị chi bữa ăn ca 25.000 đến 35.000 đồng/suất; có 290/330 bản thỏa ước lao động tập thể có nội dung bữa ăn ca của người lao động, trong đó người sử dụng lao động tổ chức ăn ca, đảm bảo cơ sở vật chất, chi hỗ trợ, hoặc chi toàn bộ bữa ăn ca cho người lao động.

"Từ khi thực hiện Nghị quyết 7c/BCH-TLĐ đến nay, số lượng doanh nghiệp tổ chức thực hiện bữa ăn ca của người lao động tăng lên, chất lượng bữa ăn ca cũng được năng lên đáng kể, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, chất lượng lao động được nâng lên góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững", Công đoàn GTVT cho hay.

Ý kiến của bạn

Bình luận