Chẩn đoán obd bằng giắc chẩn đoán sử dụng chip stn1170

Ứng dụng 30/10/2020 15:47

Ô tô hiện đại ngày nay đều được trang bị hệ thống tự chẩn đoán OBD (On-board Diagnostic).


 

ThS. NGUYỄN ĐỨC TRUNG
Trường Đại học Giao thông vận tải

dt

Giắc chẩn đoán OBDII

 Ô tô hiện đại ngày nay đều được trang bị hệ thống tự chẩn đoán OBD (On-board Diagnostic). Việc truy cập vào các chức năng chẩn đoán trong hệ thống này được thực hiện bởi máy chẩn đoán qua giắc OBD trên xe. Máy chẩn đoán ô tô hiện nay rất đa dạng, trong đó giắc chẩn đoán sử dụng chíp họ ELM327, STN1170 được sử dụng rất rộng rãi. Bài báo tìm hiểu cách sử dụng các lệnh chẩn đoán bằng giắc chẩn đoán sử dụng chíp STN1170 để giao tiếp với hệ thống chẩn đoán OBD trên xe. Thử nghiệm các lệnh chẩn đoán trên mô hình thí nghiệm thực tế bằng phần mềm Hyper Terminal.\

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận