Người dân đổ đất đá ngăn xe quá tải làm hỏng đường

Người dân đổ đất đá ngăn xe quá tải làm hỏng đường

Cho rằng xe quá tải phá nát đường, người dân xã Thăng Long (Thanh Hóa) đã dựng rào chắn, đổ đá ra đường ngăn cản.

Ý kiến