Làng sáng chế và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo chính thức ra mắt tại Techfest 2021

Làng sáng chế và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo chính thức ra mắt tại Techfest 2021

Mang đến thông điệp vô cùng ý nghĩa: “Đổi mới sáng tạo, chắp cánh tương lai”, Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đã chính thức ra mắt trong khuôn khổ TECHFEST 2021.

Diễn đàn khoa học