Vietnam Airlines - Top 50 thương hiệu dẫn đầu 2020

Vietnam Airlines - Top 50 thương hiệu dẫn đầu 2020

Việc lọt vào danh sách này trong nhiều năm liên tiếp liên khẳng định vị thế, uy tín ngày càng nâng cao của thương hiệu Vietnam Airlines tại thị trường nội địa.

Doanh nghiệp