Giải tỏa hành lang an toàn trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Giải tỏa hành lang an toàn trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Lực lượng chức năng liên tục ra quân giải tỏa hành lang, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên tuyến Hồ Chí Minh ở Kon Tum, đảm bảo ATGT.

Pháp luật giao thông