Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội

Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đảm bảo các nguồn lực, điều kiện thiết yếu khi áp dụng thực hiện giãn cách xã hội.

Xã hội