Tàu ngầm tự chế chìm ngoài biển, nhà thiết kế bị buộc tội

Tàu ngầm tự chế chìm ngoài biển, nhà thiết kế bị buộc tội

Nếu đúng vậy, thì đây quả là kết thúc đáng buồn cho sự nghiệp anh Madsen.

Ứng dụng