Bổ sung thiết bị đuổi chim tại cảng hàng không, sân bay

Bổ sung thiết bị đuổi chim tại cảng hàng không, sân bay

Cục Hàng không VN (HKVN) vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc tăng cường kiểm soát chim tại các cảng hàng không, sân bay.

Xã hội