Tài xế xe khách Chín Nghĩa to gan chống đối chốt kiểm dịch

Tài xế xe khách Chín Nghĩa to gan chống đối chốt kiểm dịch

Tài xế xe khách Chín Nghĩa những không chấp hành mệnh lệnh tại chốt kiểm dịch Covid-19 mà còn nhốt CSGT trên xe, làm hư hỏng thiết bị nhà gác của CSGT.

Giao thông 24h