Chính thức đầu tư dự án QL4B qua Lạng Sơn gần 2.300 tỷ đồng

Đường bộ 02/03/2023 15:02

Bộ GTVT giao Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư dự án nâng cấp QL4B đoạn Km18 - Km80, thời gian hoàn thành dự án trong năm 2024.

Chính thức đầu tư dự án QL4B qua Lạng Sơn gần 2.300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bộ GTVT giao Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư dự án nâng cấp QL4B đoạn Km18 - Km80, thời gian hoàn thành dự án trong năm 2024 (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, QL4B qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, QL4B có tổng chiều dài khoảng 63,2 km. Điểm đầu tại Km18 - lý trình QL4B hiện hữu (khớp nối với dự án cải tạo, nâng cấp QL4B đoạn Km3+700 đến Km18 đang  triển khai thi công) thuộc địa phận huyện Lộc Bình; điểm cuối tại Km80  - lý trình QL4B hiện hữu (ranh giới hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh) thuộc  địa phận huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Về quy mô đầu tư, đoạn từ đầu tuyến đến nút giao với ĐT236 quy mô 4 làn  xe, nền đường rộng 24,5m. Đoạn qua thị trấn Na Dương, thị trấn Đình Lập giữ  nguyên theo hiện trạng. Đoạn còn lại quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m. Bề  rộng công trình cầu phù hợp với khổ nền đường.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, phần đường thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III TCVN 4054:2005, trong đó đoạn từ đầu tuyến đến nút giao với QL.4B tốc độ thiết  kế 80km/h; đoạn qua thị trấn Na Dương, thị trấn Đình Lập giữ nguyên theo hiện  trạng; đoạn còn lại tốc độ thiết kế 60km/h. 

Theo quyết định phê duyệt của Bộ GTVT, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.297 tỷ đồng, nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bộ GTVT giao Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư, thời gian hoàn thành năm 2024.

Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, QL4B được đầu tư xây dựng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; từng bước hoàn thiện quy hoạch tuyến QL4B, quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Lạng Sơn; Nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, phát huy vai trò của QL4B trong việc kết nối liên vùng giữa tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp, du lịch tỉnh Lạng Sơn và củng cố quốc phòng, an ninh 2 tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh.
Ý kiến của bạn

Bình luận