Chính thức giảm lệ phí đăng kiểm ôtô và ba loại phí giao thông khác

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 01/07/2023 17:16

Từ 1/7 đến hết năm 2023, mức thu lệ phí đăng kiểm xe ôtô và ba loại phí khác trong lĩnh vực GTVT giảm một nửa so với trước.

 
Từ 1/7, giảm lệ phí đăng kiểm ôtô và ba loại phí giao thông khác - Ảnh 1.

Từ 1/7 - 31/12/2023, mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm ôtô giảm 50% so với trước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2023 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. 

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, có 36 loại phí, lệ phí được giảm so với trước, trong đó lĩnh vực GTVT có lệ phí đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, phí và lệ phí lĩnh vực hàng không, sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và phí trình báo đường thủy.

Cụ thể, trong lĩnh vực đăng kiểm: mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng: bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 36/2022 ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016 ngày 8/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông).

Với quy định trên, từ 1/7 - 31/12/2023, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) giảm xuống còn 45.000 đồng/giấy (quy định cũ là 90.000 đồng/giấy/xe); đối với xe ôtô tải là 20.000 đồng/giấy (quy định cũ là 40.000 đồng/giấy/xe).

Trong lĩnh vực hàng không, mức phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay: bằng 90% mức thu phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 247/2016 ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

Lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam: bằng 90% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam.

Phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam: bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong lĩnh vực đường sắt, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt thu ở mức: bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 3 Thông tư số 295/2016 ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Trong lĩnh vực đường thủy, phí trình báo đường thủy nội địa thu ở mức: bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 3 khoản 1 Điều 4 Thông tư số 248/2016 ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

Thông tư trên cũng quy định, kể từ ngày 1/1/2024 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Ý kiến của bạn

Bình luận