Chính thức phân cấp 3 địa phương quản lý cảng, bến trên tuyến đường thủy quốc gia

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 05/12/2023 14:24

Từ 15/1/2024, Bộ GTVT phân cấp cho tỉnh Quảng Ninh, TP. HCM và Đà Nẵng tổ chức quản lý nhà nước về cảng, bến thủy trên một số tuyến đường thủy quốc gia thuộc địa bàn.

Chính thức phân cấp 3 địa phương quản lý cảng, bến trên tuyến đường thủy quốc gia- Ảnh 1.

Tuyến đường thủy quốc gia sông Sài Gòn thuộc địa phận TP. HCM được Bộ GTVT phân cấp cho UBND TP. HCM tổ chức quản lý nhà nước về cảng, bến thủy trên tuyến - Ảnh: Kiên Cường

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 33/2023/TT-BGTVT quy định về phân cấp quản lý nhà nước chuyên ngành về GTVT đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2024, với các quy định về nguyên tắc, điều kiện để Bộ GTVT phân cấp cho UBND cấp tỉnh tổ chức quản lý cảng, bến thủy; nội dung và phạm vi phân cấp; trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và trách nhiệm của Cục Đường thủy nội địa VN trong tổ chức thực hiện.

Về điều kiện phân cấp, địa phương được phân cấp quản lý khi đáp ứng các điều kiện: có tổ chức, bộ máy cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định; đảm bảo số lượng công chức, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm và biên chế được phê duyệt theo quy định; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết khác để tổ chức thực hiện quản lý cảng, bến.

Khi được phân cấp, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ GTVT trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. Đồng thời, tiếp nhận công chức, viên chức, người lao động đang thực hiện các nhiệm vụ tại các cảng, bến thủy, khu neo đậu và các cơ sở vật chất khác trong phạm vi được phân cấp.

Bộ GTVT giao Cục Đường thủy nội địa VN trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được phân cấp của các địa phương. Cùng đó, đề xuất, kiến nghị Bộ GTVT phân cấp cho UBND cấp tỉnh đủ điều kiện để phân cấp; đề xuất kết thúc phân cấp trong trường hợp địa phương không tuân thủ quy định, hướng dẫn được phân cấp.

Đáng chú ý, kèm theo Thông tư số 33/2023 của Bộ GTVT là danh sách UBND cấp tỉnh được phân cấp tổ chức quản lý cảng, bến thủy, khu neo đậu trên tuyến đường thủy quốc gia, gồm: UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP. HCM và UBND TP. Đà Nẵng.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh được phân cấp quản lý cảng, bến thủy trên 20 tuyến đường thủy quốc gia, trong đó đa số các tuyến nằm trong vùng vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. TP. HCM quản lý đối với 9 tuyến, TP. Đà Nẵng quản lý đối với 2 tuyến (sông Hàn, Vĩnh Điện).

Được biết, so với dự thảo thông tư được lấy ý kiến trước đó, danh mục địa phương phân cấp quản lý cảng, bến thủy có 4 địa phương, gồm 3 địa phương nói trên và TP. Hải Phòng (với đề xuất quản lý với cảng, bến trên 7 tuyến đường thủy quốc gia).

Ý kiến của bạn

Bình luận