Cảng vụ đường thủy sẽ quản lý cả cảng, bến và luồng chạy tàu

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 12/09/2023 09:10

Cùng với quản lý cảng, bến thủy như hiện nay, Cảng vụ đường thủy dự kiến được giao quản lý thêm luồng, tuyến đường thủy.

Cảng vụ đường thủy sẽ quản lý cả cảng, bến và luồng chạy tàu - Ảnh 1.

Dự kiến lực lượng cảng vụ đường thủy Trung ương, địa phương sẽ được giao quản lý cả cảng, bến thủy và luồng, tuyến đường thủy

Bộ GTVT vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ đối với Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2021 của Bộ GTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa.

Dự thảo thông tư, do Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam xây dựng, có điểm mới nổi bật là bổ sung cho Cảng vụ đường thủy nội địa chức năng quản lý nhà nước nhà nước về luồng, tuyến đường thủy.

Cụ thể, cùng với quản lý nhà nước về cảng, bến thủy, khu neo đậu phương tiện thủy như hiện nay, các Cảng vụ đường thủy (trực thuộc Cục ĐTNĐ Việt Nam, trực thuộc Sở GTVT hoặc Sở chuyên ngành thuộc UBND cấp tỉnh) còn có thêm chức năng quản lý nhà nước đối với luồng, tuyến đường thủy theo phân cấp và ủy quyền nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa và môi trường.

Điểm mới khác, Cảng vụ đường thủy không còn nhiệm vụ "thanh tra chuyên ngành" như hiện nay (do lực lượng cảng vụ là viên chức, không có thẩm quyền thanh tra). Thay vào đó, có nhiệm vụ: kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm; xử phạt vi phạm hành chính; thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Về mô hình tổ chức, hiện thông tư quy định bộ máy của Cảng vụ đường thủy gồm: Cảng vụ (kèm tên gọi) và các Đại diện cảng vụ. Nhằm phù hợp với thực tế, dự thảo đề xuất bổ sung cơ cấu Tổ cảng vụ trực thuộc Đại diện cảng vụ.

Theo Cục ĐTNĐ Việt Nam, căn cứ để xuất là khoản 1 Điều 71 Luật giao thông Đường thủy nội địa quy định Cảng vụ đường thủy nội địa thực hiện quản lý nhà nước trên luồng tuyến khi có sự phân công của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Bên cạnh đó, hiện Cục ĐTNĐ Việt Nam có 2 Chi cục đường thủy nội địa trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước các luồng tuyến đường thủy quốc gia (khu vực phía Bắc và phía Nam) và xuất hiện một số bất cập, hạn chế nên không còn phù hợp với cơ chế hiện hành.

Ngày 5/12/2022, Bộ GTVT cũng có quyết định số 1601/QĐ-BGTVT về việc thí điểm giao Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục ĐTNĐ Việt Nam thực hiện chức năng quản lý luồng đường thủy nội địa quốc gia. "Căn cứ tình hình thực hiện thí điểm giao Cảng vụ đường thủy nội địa thực hiện thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về GTVT đường thủy nội trên luồng, tuyến đường thủy nội địa quốc gia, Cục ĐTNĐ Việt Nam nhận thấy việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý nhà nước chuyên ngành trên luồng, tuyến cho Cảng vụ là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ", theo Cục ĐTNĐ Việt Nam.

Ý kiến của bạn

Bình luận