Nghiên cứu phương án xây dựng cảng hàng không Tiên Lãng

Nghiên cứu phương án xây dựng cảng hàng không Tiên Lãng

Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu phương án xây dựng CHK Tiên Lãng theo Quy hoạch hệ thống CHK toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 được phê duyệt.

Giao thông 24h