Hết cảnh “bia kèm lạc” nhờ mua xe theo hình thức trực tuyến

Hết cảnh “bia kèm lạc” nhờ mua xe theo hình thức trực tuyến

Xu hướng kinh doanh trực tuyến sẽ kiến tạo nên một thị trường minh bạch về giá cả, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian đến đại lý và không cần đàm phán với nhân viên tư vấn bán hàng, xóa bỏ tình trạng bắt ép khách hàng mua “bia kèm lạc” tồn tại lâu nay trên thị trường ô tô Việt Nam.

Văn hóa