Xe ôm công nghệ hoạt động trở lại: Mừng nhưng không lơ là chống dịch

Xe ôm công nghệ hoạt động trở lại: Mừng nhưng không lơ là chống dịch

Xe ôm công nghệ hoạt động trở lại tại Hà Nội là mong mỏi không chỉ của tài xế mà cả hành khách nhưng không vì thế mà lơ là chống dịch Covid-19.

Bạn đọc