Chống dịch Covid-19: Ngành GTVT phát huy "4 tại chỗ" thực hiện "mục tiêu kép"

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 06/07/2021 06:00

Bộ GTVT vừa có văn bản triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong toàn Ngành.


27.5.2021.11
Công tác kiểm tra dịch bệnh luôn được kiểm tra trước khi xe xuất bến (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt và Kết luận số 07-KL/TW ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GTVT. Tiếp tục kiên định tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; lấy người dân là trung tâm, chủ thể trong phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Các đơn vị tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác khi chưa có dịch hoặc khi dịch bệnh đã đi qua, không lo sợ, hốt hoảng, lúng túng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì khi dịch xảy ra. Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, trong đó phòng ngừa là cấp bách, thường xuyên, cơ bản, chiến lược, lâu dài và là quyết định; tấn công là chủ động, tích cực, quyết liệt, hiệu quả.

Đồng thời, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, “4 tại chỗ”, tuyệt đối không trông chờ ỷ lại mà phải luôn luôn có tư tưởng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa bàn và đối tượng quản lý, căn cứ vào tình hình thực tế cụ thể để tự quyết định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, kịp thời báo cáo đối với những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Các cơ quan, đơn vị có điều kiện sẵn sàng, kịp thời hỗ trợ đối với các đơn vị gặp phải khó khăn hoặc thiếu điều kiện, thiếu kinh nghiệm phòng, chống dịch.

Cấp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo phải luôn nắm chắc tình hình, dự báo tốt tình hình, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn để kiểm nghiệm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cơ quan, đơn vị mình, trên cơ sở đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kịp thời, phù hợp, khả thi, hiệu quả trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, mang lại niềm tin cho nhân dân.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thể chế, chính sách, không cầu toàn, nóng vội, bảo đảm rõ ràng, minh bạch, phù hợp; cái gì chưa có trong quy định hoặc quy định đã có nhưng đã vượt qua thực tế thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, trong đó cần rà soát, khắc phục ngay các sơ hở, bất cập trong các quy định về phòng, chống dịch.

Xác định phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời với việc phát triển kinh tế - xã hội là một lựa chọn đúng đắn, cần thiết nhưng vô cùng khó khăn, thách thức. Các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần lấy khó khăn, thách thức này làm động lực vươn lên, khẳng định, phát triển và bổ sung kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “5k + vắc xin” và tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch; đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... phải thực hiện nghiêm yêu cầu về kiểm tra và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19.

GT

 Phòng ngừa phải chủ động, tích cực, phát hiện phải sớm, khoanh vùng, cách ly phải nhanh, điều trị phải hiệu quả, xử lý dứt điểm nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống, sản xuất kinh doanh cho người dân.

Theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn cho các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm về phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “3 không”: Không nói không có cơ chế, chính sách, không nói không có kinh phí, không nói không có vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế...; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính.

Đặc biệt, các đơn vị cần tiếp tục biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch; cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là không đứt gãy các chuỗi sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở dịch vụ và các hoạt động liên quan đến sinh kế của người dân ở vùng đang có dịch. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng rà soát, ban hành, hoàn thiện các quy định, quy chế và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch bảo đảm kịp thời, hiệu quả; không để ách tắc, đình trệ hoạt động sản xuất, giao thương, lưu thông hàng hóa, vận tải đi - đến vùng có dịch.

Ý kiến của bạn

Bình luận