Chống dịch Covid-19: Ngành GTVT phát huy "4 tại chỗ" thực hiện "mục tiêu kép"

Chống dịch Covid-19: Ngành GTVT phát huy "4 tại chỗ" thực hiện "mục tiêu kép"

Bộ GTVT vừa có văn bản triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong toàn Ngành.

Giao thông 24h