Ăn mừng bán hơn 8.000 xe năm 2019, Lamborghini tổ chức hành trình Christmas Drive

Ăn mừng bán hơn 8.000 xe năm 2019, Lamborghini tổ chức hành trình Christmas Drive

Năm 2019, Lamborghini đạt được những kỷ lục mới về kết quả kinh doanh, đặc biệt là doanh số hơn 8.000 siêu xe Lamborghini đến tay khách hàng, và Urus chiếm hơn 70%.

Đánh giá