Y án 5 năm tù nguyên chủ tịch xã “nắn đường” vào nhà riêng

Y án 5 năm tù nguyên chủ tịch xã “nắn đường” vào nhà riêng

Lợi dụng Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây đường nông thôn, chủ tịch xã ở Đăk Nông điều chỉnh thiết kế đường đến nhà mình.

Đường dây nóng