Chưa giao Hưng Yên quản lý đường nối hai cao tốc đẹp nhất Việt Nam

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 11/08/2022 13:55

Bộ GTVT chưa ủy quyền để Sở GTVT Hưng Yên quản lý khai thác đoạn tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Cầu Giẽ-Ninh Bình.


Tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình qua địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình qua địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Hưng Yên về đề nghị ủy thác quản lý, khai thác và bảo trì tuyến đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên.

Bộ GTVT cho biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1) đã hoàn thành cùng dự án cầu Hưng Hà, đang phát huy hiệu quả, giảm ùn tắc trên QL39, đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối các tỉnh Hà Nam - Hưng Yên - Thái Bình.

Căn cứ điều kiện thực tế đang quản lý, khai thác, bảo trì tuyến đường nối 2 cao tốc và tình hình triển khai dự án (giai đoạn 2), Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của Tổng cục ĐBVN tại Văn bản 3248 ngày 6/6/2022 về việc chưa ủy quyền để Sở GTVT Hưng Yên quản lý đoạn Km0+690- Km24+930 thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, địa phận tỉnh Hưng Yên.

“Đối với đề nghị của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quản lý đoạn tuyến nêu trên, Bộ GTVT sẽ giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét tổng thể trong đề án phân cấp, phân quyền quản lý các tuyến quốc lộ đảm bảo quy định”, Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản 1268/UBND-KT1 ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị ủy thác quản lý đoạn Km0+690 - Km24+930 tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên (gọi tắt là tuyến đường nối 02 cao tốc). Sau đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng có Văn bản 3248/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 06/6/2022 báo cáo Bộ GTVT về vấn đề trên.

Được biết, tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu Giẽ - Ninh Bình được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 302 ngày 22/2/2011, điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định 3744 ngày 24/9/2015, chiều dài 47,7km, tổng mức đầu tư 4.471 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư phân kỳ theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đầu tư quy mô 2 làn xe, kinh phí đầu tư 2.717 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn do địa phương ứng trước (giai đoạn 1 của dự án đã thi công hoàn thành, đưa vào khai thác từ tháng 2/2019).

Giai đoạn 2 mở rộng lên quy mô 4 làn xe, kinh phí đầu tư 1.754 tỷ đồng và sẽ được đầu tư khi có nhu cầu vận tải và xác định được nguồn vốn. 

Ý kiến của bạn

Bình luận