Chuẩn bị chỉ định thầu cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 20/07/2022 16:47

Các ban QLDA chủ động chuẩn bị triển khai chỉ định thầu các gói thầu tư vấn ngay sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.


Thi công cao tốc Mai Sơn - QL45

Thi công cao tốc Mai Sơn - QL45

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ và Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm về triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, đối với các gói thầu tư vấn giai đoạn thực hiện Dự án, Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA căn cứ Nghị quyết số 18 của Chính phủ, ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo tại văn bản số 3928 ngày 25/6/2022 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 6563 ngày 30/6/2022 của Bộ GTVT chủ động chuẩn bị các nội dung để tổ chức triển khai chỉ định thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thực hiện dự án ngay sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt theo đúng quy định, đáp ứng tiến độ yêu cầu; trình tự, thủ tục chỉ định thầu tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu.

"Nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ GTVT về kết quả thực hiện", thông báo nêu rõ.

Các ban QLDA tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực, khả năng thực hiện các tổ chức tư vấn giám sát thi công để xây dựng kế hoạch, đề xuất thực hiện phù hợp yêu cầu Dự án, đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án, thông báo kết luận của Bộ GTVT cho biết, theo quy định của Nghị quyết số 18 Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với gói thầu xây lắp các dự án thành phần, kèm theo yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng) trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng Bộ GTVT và kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA chủ động nghiên cứu, phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông đề xuất về quy mô gói thầu, quy trình, trình tự thực hiện để Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ định thầu theo Nghị quyết số 18.

Ý kiến của bạn

Bình luận