Nhiều đại học nâng chuẩn tiếng Anh đầu ra

Nhiều đại học nâng chuẩn tiếng Anh đầu ra

Đại học Kinh tế quốc dân yêu cầu sinh viên tốt nghiệp phải đạt IELTS 5.5. Với Đại học Bách khoa Hà Nội, tiêu chuẩn tiếng Anh đầu ra là TOEIC 500.