Chấp thuận chủ trương chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa QL279 qua Điện Biên

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Đường bộ 18/08/2023 15:49

Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận chủ trương cho phép chuẩn bị đầu tư dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn từ Km60+800 đến Km70+460 trên QL279 theo đề nghị của UBND tỉnh Điên Biên.

Sẽ sửa chữa mặt đường hư hỏng trên QL279 qua Điện Biên - Ảnh 1.

Mặt đường nhiều đoạn bị hư hỏng xuống cấp trên QL279 qua tỉnh Điện Biên. Ảnh: Internet.

Theo đó, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ VN chủ trì phối hợp với các cơ quan của tỉnh Điện Biên, Khu Quản lý đường bộ I, Sở GTVT Điện Biên rà soát giải pháp sửa chữa, quy mô sửa chữa, kinh phí thực hiện; quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km60+800 - Km70+460/QL279 theo quy định. Qua đó, tổng hợp trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch bảo trì năm 2023 và bố trí vốn năm 2023 - 2024 để triển khai thực hiện theo quy định.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo Sở GTVT Điện Biên và các cơ quan liên quan của tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Đường bộ VN trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km60+800 - Km70+460/QL279 để sớm hoàn thành phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Điện Biên Phủ.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Công văn 2640 ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc cho phép chuẩn bị đầu tư sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình đoạn Km60+800 - Km70+460/QL279, tỉnh Điện Biên.
Ý kiến của bạn

Bình luận